dimarts, 26 de febrer del 2013

PUNTS DE LLIBRE

I CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
DE L’ATENEU DE LA VALL DEL LLÉMENA

Amb la finalitat de promoure l’esperit artístic i fer créixer l’interès per la lectura i en record de l’Anna Vidal i de la Glòria Pla-Giribert, el Club de Lectura de l’Ateneu de la Vall de Llémena, convoca el primer concurs de punts de llibre, que es regeix per les següents bases:

Primer: Podran prendre part en el concurs tots els nens i nenes matriculats a l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori ens els cursos d’educació primària i tots els fills de socis de l’Ateneu de la Vall del Llémena nascuts entre els anys 2001 i 2007. S’estableixen dues categories:

  • Alumnes de 1er a 3er
  • Alumnes de 4rt a 6è

Segon: Només s’admetrà un treball per concursant. Els treballs presentats hauran de ser individuals, inèdits i vinculats a la temàtica referent als “Records”

Tercer: El punt de llibre, haurà de ser presentat amb un format de 20 x 5 cm per una sola cara. La tècnica per fer-lo és lliure i si podran incloure paraules, frases, grafismes, dibuixos,... El treball no pot tenir elements que li donin relleu. El treball no ha d’estar signat.

Quart: Per tal de preservar l’anonimat del concursant en tot moment i poder-lo identificar un cop el jurat hagi pres un veredicte, serà obligatori posar un pseudònim i el curs escolar a la part posterior del punt de llibre. En un sobre tancat cal posar el mateix pseudònim i curs escolar a l’exterior i a l’interior fer-hi constar el nom i un telèfon de contacte.

Cinquè: Els treballs podran ser lliurats a la Llibreria Canadell o be als tutors/tutores de cada classe abans del divendres 5 d’abril pels alumnes de l’escola Agustí Gifre.

Sisè: El jurat estarà format per un representant de l’Ateneu, dos del club de lectura i la responsable de la biblioteca “Miquel Martí i Pol” i un mestre de l’escola “Agustí Gifre”. La decisió que prengui aquest jurat serà inapel·lable.

Setè: Els punts de llibre guanyadors així com el finalista de cada categoria seran impresos i repartits el dia de Sant Jordi a tots els alumnes de l’escola i en quedaran de disponibles a la biblioteca i a la Llibreria Canadell. El nom de la persona guanyadora constarà en el dors del punt de llibre editat.

Vuitè: S’estableix un premi únic per a cada categoria que serà lliurat a la Sala d’Actes de l’Escola Agustí Gifre el divendres dia 19 d’abril a les 19.30h. Els guanyadors rebran un val per un lot de llibres valorat en 75 €

Novè: Les obres presentades, quedaran en propietat de l’Ateneu de la Vall de Llémena i podran ser reproduïdes per ús de l’entitat.

Desè: El jurat, podrà resoldre aquells aspectes que no hagin estat considerats en cap dels punts anterior.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada