dilluns, 23 d’abril de 2012

PREINSCRIPCIÓ CASAL 2012

Benvolgudes families,

Hem obert el periode de pre-inscripcions pel Casal de Cartellà d'enguany, fins al 6 de maig.

                            Butlleta de Pre-inscripció            Formulari d'alta de soci

Per omplir la butlleta cal descarregar-la prèviament al vostre ordinador. Un com omplert es pot adjuntar per correu electrònic a elquarantados@gmail.com o bé imprimir-lo i portar-lo a la llibreria Canadell de Sant Gregori.

El dia 4 de maig a la tarda, a partir de les 18:30, ens trobarem a Can Quel per repartir-nos una mica la feina de la Comissió de Pares amb tots aquells que volgueu col.laborar.

Aquest any 2012 el Casal serà del dia 2 de juliol fins al dia 27 de juliol a la Rectoria i a les antigues escoles de Cartellà.

Com en l’edició anterior seguim confiant en l’organització pedagògica i d’activitats de l’Associació de Joves el Quaranta-dos.

La durada del Casal sencer serà de 4 setmanes. El requisit mínim serà d’inscriure’s dues setmanes, que podran fer-se seguides o separades.

El menjador es divideix per setmanes naturals i en aquest cas es pot optar a una sola setmana o fins i tot a dies esporàdics.

Per als nens/es que es quedin a dinar esporàdicament caldrà comunicar-ho el mateix matí al seu monitor i pagar-lo al cuiner, que tornarà a ser l’Eduard.

L’horari de recepció dels nens/es serà a les 09:00 del matí i la recollida a les 13:00 del migdia pels que no es quedin a dinar i a les 15:00 pels que es quedin a dinar.

Aquest any s’ofereix un horari d’acollida de 8:00-9:00 matí i de 15:00 a 15:30h a la tarda.

 Els grups es divideixen en:
  • Grup de petits: P-3, P-4, P-5
  • Grup de mitjans: 1r, 2n, 3r 
  • Grup de grans: 4t, 5è, 6è 
  • Grup de joves: 1r ESO, 2n ESO 
Preu del casal per nen/a:
    Dues setmanes:………………………….... 105,00.-€
    Tres setmanes:…………………………..... 140,00.-€ 
    Casal sencer (Quatre setmanes):…...............185,00.-€

Preu horari d’acollida (preu setmanal):
    De 8 a 9h: ...................................................... 6,00,- €
    De 8'30-9h:..................................................... 3,00,- €
    De 15:00-15:30h:.............................................3,00.- €

Preu del menjador per nen/a:
    Una setmana: .................................................35,00.-€
    Dues setmanes: ..............................................65,00.-€
    Tres setmanes: ...............................................95,00.-€
    Casal sencer: ................................................120,00.-€

Nota: Les famílies nombroses disposaran en el preu del casal d’un 20% de descompte en el tercer fill 

El criteri d’admissió al Casal de Cartellà serà el mateix que en anys anteriors, o sigui:

  • Ser soci de l’Ateneu i estar al corrent de pagament. 
  • Cal ser de família resident a la Vall del Llémena. (1er grau de parentesc) 

Nota: En cas d’haver-hi més demanda d’assistència que de places ofertes, per no superar les ràtios i poder homogeneïtzar els grups, es tindrà en compte la participació al Casal en anys anteriors, la presència de germans al casal, l’escola i el lloc de treball dels pares. En cas d’empat es farà un sorteig.

Data de finalització de preinscripció: 6 de maig de 2012
Des de la Comissió de pares ens comprometem a confirmar-vos l’admissió abans del 18 de maig.

1 comentari: