dissabte, 6 d’agost de 2011

RECORDANT: L'ECOMUSEU DE LA VALL DE LLÉMENA

L'ATENEU: 20 ANYS


Molts haureu sentit parlar de l'Ecomuseu de la Vall de Llémena, un projecte utòpic de l'Ateneu de finals del segle passat. Objecte de debats intensos i apassionats, l'Ecomuseu va ser durant molt de temps una de les iniciatives que més il·lusió va despertar entre els ateneistes.

Però, fou realment només una utopia l'Ecomuseu? Heus aquí com el definíem l'abril de l'any 1997:

Ecomuseu de la Vall de Llémena: Un equipament comunitari obert a la participació ciutadana

L'Ateneu de la Vall de Llémena és una plataforma ciutadana, independent i de base comunitària nascuda a Sant Gregori l'any 1990.

D'ençà de la seva creació, l'Ateneu ha assumit la condició d'entitat cultural activa, pionera i protagonista en el procés de promoció cultural del territori.

Just a l'hora d'encetar el seu setè curs d'activitats ha començat a gestionar el projecte que els/les ateneistes s'havien proposat bastir: l'Ecomuseu de la Vall de Llémena; mercès a la cessió que el Bisbat de Girona ha fet de l'antiga rectoria de Cartellà a favor de l'Ateneu.

L'Ecomuseu de la Vall de Llémena vol ser un equipament autogestionari amb voluntat cívica, cultural, educativa i científica al servei dels llemenencs i llemenenques, i obert a les xarxes d'expressió plural més enllà de la vall dins la línia de "pensar global i actuar local".

L'Ateneu de la Vall de Llémena té la voluntat de donar suport als projectes que impulsi la societat civil i que s'adiguin amb la seva missió; també ofereix el seu equipament a les persones, grups i associacions que necessitin un espai per desenvolupar activitats de caràcter artístic, educatiu, cultural, social i/o de lleure.

L'Ecomuseu neix per estar al servei de la gent de la vall a qui vol oferir els seus afanys i treballs, i convida a participar en aquest projecte, ampli i generós, als joves i adults que se sentin animats a oferir una part del seu temps i habilitats als seus veïns i veïnes i al desenvolupament de la vall. Tot això per al progrés i gaudi col·lectiu.

Sapigueu en tot cas que els/les ateneistes restem a la vostra disposició i que ens plauria molt que ens acompanyéssiu en les activitats que produïm amb il·usió i felicitat. Volem que l'Ecomuseu sigui la Casa de la Vall. Hi esteu convidats. ↑

I aquest és el decàleg de l'Ecomuseu (curiosament, de 8 punts) que es va publicar a la revista 7en1 el mes de juliol de 1997, il·lusionats com estàvem llavors en la seva creació.
Decàleg ètic i de règim intern de l'Ecomuseu

L'antiga rectoria de Cartellà és la seu de l'Ateneu de la Vall de Llémena, que es planteja com un espai d'activitats i d'intercanvis obert a la participació ciutadana, des d'una perspectiva de servei públic. Més endavant, aquests rectoria esdevindrà el centre de l'Ecomuseu de la Vall de Llémena, un equipament autogestionari amb vocació cívica, artística, cultural, educativa, científica i de lleure obert a les xarxes d'expressió plural més enllà del territori, dins la línia del pensar global i actuar local.

L'Ateneu de la Vall de Llémena ofereix la possibilitat d'acollir a l'equipament persones, grups i associacions que necessitin un espai per desenvolupar-hi activitats, sempre que no es contradiguin amb la missió de l'Ecomuseu i en la mesura de les seves disponibilitats.

Els usos possibles resten condicionats a respectar la distribució d'espais. Soterrani: sala polivalent, exposicions temporals i magatzem. Primera planta: exposició permanent i maqueta, despatx/arxiu, sala Cartellà, cuina menjador. Segona planta: refugi i sala taller. Prats: terreny d'acampada i activitats a l'aire lliure.

Les sol·licituds d'ús de l'equipament s'hauran de basar en els presents principis i restaran subjectes al seu compliment. La cessió temporal d'espai serà gratuïta però onerosa, és a dir, comportarà una contribució no monetària com ajut al manteniment general de l'Ecomuseu o, en cas d'exposicions la cessió d'una obra. Els usuaris tindran especial cura a respectar la casa, l'entorn i el veïnatge.

La celebració d'actes tant a l'interior de l'equipament com als prats, haurà d'estar degudament acreditada davant de tercers, tant pel que fa al compliment de la normativa que els pugui correspondre, com de danys i perjudicis i responsabilitat civil. L'Ateneu declina qualsevol subsidiarietat al respecte.

La seu de l'Ateneu no podrà ser utilitzat per a celebracions de caràcter privat.
Per tal d'identificar expressament l'interlocutor a qui s'hauran d'adreçar les propostes de cessió d'espais, l'Ateneu instaura la figura de Cap de casa, que serà el clauer i vetllarà directament la gestió de la infraestructura i la coordinació dels serveis i usos de l'Ecomuseu. L'ofici de Cap de casa serà rotatori entre tots els/les ateneistes i es renovarà cada curs per acord assembleari.

Totes les cessions d'espais seran informades pel Cap de Casa i resoltes per consens pel Comitè Permanent de l'Ateneu de la Vall de Llémena.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada